Tari Árpád honlapja

Idézetek

Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák…

Ady Endre

Nem a szükségtől kell tartanunk, hanem a csalóka gazdagságtól, mely tétlenségre csábít, és elhiteti velünk, hogy szinte már mindent elértünk.

Kurt Allgeier

A csodálkozás öröm, mivelhogy fölfedezés. Aki nem tud csodálkozni, az örülni sem tud. De baj van azzal is, aki csak hivatásos bűvészek mutatványain csodálkozik és nem tudja, hogy a kövek rajzolata vagy egy kéz félszeg mozdulása sokkal csodálatra méltóbb.

Ancsel Éva

Van, akinek a fegyelem béklyó. Engem szabaddá tesz és szárnyalni tanít.

Julie Andrews

Becsüljétek meg a barátságot! Legyetek udvariasak, mert akadhatnak olyan emberek, akiknek a ti szavaitokon kívül nem jut más kedvesség egész nap.
Tűzzétek ki célul, hogy egyszerre legyetek erősek és kedvesek. Ha csak kedvesek vagytok, egy kisegér is átsétál rajtatok. Ha pedig csak erősek, eldurvultok.

Maya Angelou

A vezetők szavahihetőségének az őszinteség a fedezete. Ha a vezér elveszti szavahihetőségét, lehet bármennyire rátermett ember vagy kiváló elme, elveszett.

Corazon Aquino

Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja,
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.

Arany János

A szellemesség művelt pimaszság.

Arisztotelész

Mindenki azokat a dolgokat ítéli meg helyesen, amelyeket ismer.

Arisztotelész

Ha a bosszúvágy vezérel, nem jutsz előre.

Dick Armey

A történelem oly kevés hőst ünnepel, aki sugallatra várt.

Ned Arthur

Nem kell mindenkinek lángésznek lenni. A józan ész és a szeretet is elég.

Myrtle Auvil

Kötelesség nékem hét lakat a szájra,
mely a fogoly lelket elapadni zárja
s ha kötelességtől ajakam megzendül,
nem az ének tör ki, csak a lakat csendül.

Babits Mihály

...mert aki életét hazugságba veszti,
a boldogságtól magát elrekeszti.

Babits Mihály

...mert nehéz a kő, és nehéz az ólom,
de nehezebb, kit titkos súlyu bűn nyom.

Babits Mihály

...mert vétkesek közt cinkos, aki néma.

Babits Mihály

Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.

Babits Mihály

Olvasás teszi az egész embert,
társalgás a talpraesett embert,
írás a pontos embert.

Sir Francis Bacon

Aki az élet felületes örömeit kergeti, annak a macska hátat fordít. Akit a macskák szeretnek, silány ember nem lehet.

Bálint György

Gyöngeségre vall, ha valaki nem tud úrrá lenni az erőfölényén.

Balla D. Károly

Ha megnézünk néhány harmonikus kapcsolatot, azt látjuk, hogy az emberek jó barátok, és tisztelik egymást, Közös értékekkel rendelkeznek, és bíznak egymásban. Mindennek a bizalom az alapja. Enélkül nem érezzük magunkat biztonságban.
Ha nem érezzük biztonságban magunkat, nem lehetünk esendők. Ha nem vagyunk esendők, nem lehetünk bizalmas barátok.

Lonnie Barbach

Viselkedj a szükségesnél mindig egy kicsit kedvesebben!

James M. Barrie

A lepkéket kétféleképpen lehet tanulmányozni: hálóval megfogni őket, majd a tetemüket vizsgálni, vagy a kertben üldögélve csöndben figyelni, ahogyan virágról virágra szállnak.

Nongnuch Bassham

Hibáink kiselejtezésével semmit nem veszítünk.

Sophia Bedford-Pierce

Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, és cselekedje a legjobbat.

Ludwig van Beethoven

Szeretni a szépet,
keresni az igazat,
akarni a jót.
Ez az igazi életcél.

Ludwig van Beethoven

Csodákból élünk. De azért ne nagyon számítsunk rájuk.

David Ben Gurion

A középszerűség jele, ha valaki mértéktartóan mutatja ki a háláját.

Roberto Benigni

Bajaink fele abból származik, hogy gyorsan mondunk igent vagy túl későn nemet.

Josh Billings

A családi élet szempontjából az a legjobb szoba, ahol nincs televízió, sem étel, de lehetőség szerint ott áll a kandalló. Itt az egész család élvezheti az együttlétet és azt, hogy senki sem siet. Aligha lehet a véletlen műve, hogy a „családi tűzhely" kifejezés a biztonságot sugallja.

Rachel Billington

A gyermek számára a legtökéleteseb szociális háló, ha a szülei becsülik egymást.

Jan Blaustone

Az életben nem a létezés a fontos, nem is az, hogy mit birtoklunk, vagy hogy milyennek látszunk. Cselekedni, építeni és fejlődni: ez a lényeg.

Adolpho Blochi

A gonoszság esszenciája a háború, a háborúé pedig a zsarnokság.

Simón Bolívar

Aki boldog, könnyen boldogít másokat is; mi csurogjon az olyan forrásból, mely maga is száraz?

Bolyai Farkas

A demokrácia alapfeltétele, hogy az emberek többsége becsületes legyen.

Ruskin Bond

Érkezz pontosan, figyelj oda, beszélj őszintén - függetlenül attól, mi lesz a kimenetele.

Lynne Borsche

Ha az eszünkre hallgatnánk, sosem lennénk szerelmesek. Nem barátkoznánk. Nem kötnénk üzletet, mert cinikusak lennénk. De hát ez képtelenség! Folyton sziklákról kell leugranunk, és közben alakul ki a szárnyunk.

Ray Bradbury

Nem kell könyvet égetni a kultúra elpusztításához. Elég, ha leszoktatják az embereket az olvasásról.

Ray Bradbury

Ne kicsinyeld le mások terhét, míg ki nem próbáltad a súlyát.

Marion Bradley

A hatalom tudás nélkül olyan, mint az életlen balta. Összezúz, ahelyett, hogy egyengetne.

Anne Bradstreet

A barátság semmit nem kér cserébe - csak egy kis ápolást.

Georges Brassens

Semmilyen előnyomulás nem olyan nehéz, mint az, amely visszavezet a józan értelemhez.

Bertolt Brecht

Hősök azok, akik a helyzet magaslatára emelkednek, aztán csöndben eltűnnek.

Tom Brokaw

Jobb, ha hat ember tud rólunk olyasmit, amire büszkék vagyunk, mint ha 60 millió valami olyat, amire nem.

Albert Brooks

A legnagyobb konfliktusok nem két ember, hanem az ember és önmaga között támadnak.

Garth Brooks

Ha győzöl, ne mondj semmit.
Ha veszítesz, még annyit se.

Paul Brown

Minden nagy hiba elkövetése során valahol félúton van egy pillanat, amikor még vissza lehet fordulni és talán még jóvá is tenni.

Pearl S. Buck

Háromféle ember él a földön. Az első olyan, mint a kőbe vésett betű. Könnyen dühbe gurul, és mérgét sokáig melengeti. A második olyan, mint a homokba írt betű. Ő is könnyen dühbe gurul, de mérgét hamar feledi. A harmadik olyan, mint a hullámzó vízbe írt betű. Nem tartja meg magában a múló gondolatot, ügyet sem vet a piszkálódásra és az alattomos szóbeszédre. Az ő elméje mindig tiszta és zavartalan.

Buddha

A televíziótól sok mindent kaphatunk, kivéve időt a gondolkodásra.

Bernice Buresh

Ha valakiről azt hiszed, hogy a tenyeredből eszik, nem árt, ha megszámolod az ujjaidat.

Martin Buxbaum

A rossz, amit az ember tett, gyakran túléli őt, a jó sokszor sírba száll vele.

Caius Julius Caesar

A magaslatok felé törő küzdelem egymaga elég ahhoz, hogy megtöltse az ember szívét.

Albert Camus

Nem az a nagy dolog, ha észrevesszük, mi ködlik a távolban, hanem ha elvégezzük, ami előttünk áll.

Thomas Carlyle

A féltékenység nem tűri a józan mérlegelést. A féltékeny ember fordított szemüvegen át látja a dolgokat: a kicsit nagynak, a törpét óriásnak, gyanúit pedig igazságnak.

Miguel de Cervantes Saavedra

A rágalom olyan, mint a darázs. Csak akkor érdemes rácsapni, ha biztos, hogy agyonütjük, különben még dühödtebben tér vissza.

Chamfort

A fabula történelmibb, mint a tény, mert a tény egy emberről szól, a fabula milliókról.

Gilbert Keith Chesterton

Egyetlen társadalom számára sincs hasznosabb befektetés, mint csecsemőkbe tejet adagolni.

Sir Winston Churchill

Az emberek alkalomadtán belebotlanak az igazságba. De aztán visszanyerik az egyensúlyukat, és mennek tovább, mintha mi sem történt volna.

Sir Winston Churchill

Ahogy öregszem, egyre inkább azt hiszem, hogy csak az álmaink maradandók.

Jean Cocteau

Mit tudsz, ha még hibázni sem?

Marva N. Collins

Kétféle ember van. Az egyik belép a szobába, és azt mondja: - Nos hát, itt vagyok! - A másik, mikor belép, így szól: - De jó, hogy itt vagytok!

Frederick L. Collins

Aki tudja, hogyan kell a nehézségekből kilábalni, mindig kevesebbet ér, mint aki azt tudja, hogyan lehet elkerülni őket.

Genaro Valdez Cons

A képzelőerődből élj, ne a múltadból.

Stephen R. Covey

A könnyed élet nehéz mesterség.

William Cowper

Annak, aki vezényelni akarja a zenekart, hátat kell fordítania a tömegnek.

James Crook

Az élet egyikünk számára sem könnyű,
De hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben,
S hogy azt a valamit bármi áron is el kell érnünk!

Marie Curie

Ne te hozd a köveket, amelyekkel téged fognak megdobálni!

Gene Daly

A szerelem törékeny, akár egy porcelánváza. Ápolni és óvni kell. A hajszálnyi karcolás fájdalmas repedéssé nőhet. Az élet tönkretételének biztos módja, ha nem ápolod a szerelmet, később meg zokogsz a sírján.

J. L. Martín Descalzo

Minden jó könyv olvasása olyan, mintha elmúlt századok legderekabb embereivel, e művek szerzőivel társalognánk.

René Descartes

A becsület olyan, mint az ember lelki békéjére kötött biztosítás.

José Barahona Diaz

A természet a test tág palotájába helyezte az emberi lelket, ám az nem mindig a legszebb termet foglalja el.

Denis Diderot

A mosoly egy olyan görbe, amely mindent kiegyenesít.

Phyllis Diller

A humor legyen a szeretet és ne a hitványság kifejezése, amely mindannyiunkat közelebb hoz egymáshoz, mert megakadályozza, hogy a kelleténél komolyabban vegyük magunkat.

Jacques Dufilho

Az egészséges párkapcsolathoz négy szót kell megtanulni: ,Ne haragudj" és ,Igazad van."

Terry Duke

Ha jó modorú emberrel találkozol, nem biztos, hogy jó emberrel találkoztál. Ez később derül ki, ha egyáltalán kiderül. Azt azonban ösztönösen megérzed, ha valaki igaz ember. A világ tele van nagyszájúakkal, akik az emberi jogokról elmélkednek, de kevés olyan személlyel hoz össze az élet, akik miközben a bankban várakoznak, a mögöttük állók sorsáért is aggódnak.

Owen Edwards

A világban az a legérthetetlenebb, hogy érthető.

Albert Einstein

Gondoljatok arra, hogy azok a csodálatos dolgok, amelyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék művei, amelyeket a Föld minden országában lelkesült igyekezettel és nagy fáradozásokkal alkottak meg. Mindezt örökségként teszik majd a kezetekbe, hogy azokat átvegyétek, továbbképezzétek, és egykor gyermekeiteknek továbbadjátok. Így vagyunk mi halandók – halhatatlanok az együtt alkotott maradandó művünkben.
Ha ezt mindig szem előtt tartjátok, akkor értelmet fogtok találni az életben és a törekvésben, és átérzitek majd a más népek és idők iránti megbecsülést.

Albert Einstein

Aki vékony jégen korcsolyázik, annak a gyorsaság jelenti a biztonságot.

Ralph Waldo Emerson

Minél kevésbé van tisztában valaki önnön erényeivel, annál jobban szeretjük.

Ralph Waldo Emerson

A gyom olyan növény, melynek hasznosságát még nem fedezték fel.

Ralph Waldo Emerson

Ami már mögöttünk van és ami még előttünk áll, nem jelent akkora problémát, mint az, ami bennünk rejlik.

Ralph Waldo Emerson

A szerelem forró, hideg az élet. Csak a barátság melegíti állandóan valónkat.

Eötvös József

A szerencse mezőt ad, de a győzelmet rajta csak erény vívhatja ki.

Eötvös József

Milliók vágyakoznak az örökkévalóságra, akik nem tudnak magukkal mit kezdeni egy esős vasárnap délután.

Susan Ertz

A múlt nem azért a miénk, mert dicső; de mert a miénk, gazdagok vagyunk, és ez a fajta gazdagság növeli a szabadságot.

Esterházy Péter

Nincs zavarbaejtőbb, mint látni, hogy valaki elvégzi azt, amit mi lehetetlennek hittünk.

Sam Ewing

Milliószor messzebbre látunk sötétben, mint világosban. Ki látja fényes nappal a csillagokat?

Fekete Gyula

A betegség nemcsak fájdalommal és félelemmel jár. Gazdagodunk is általa, mert megtanít távolról szemlélni és megítélni a mindennapok nyüzsgését.

René Felber

A jövő ma van. És ha nem sietünk, máris tegnap lesz!

Oscar Lorenzo Fernandez

Aki vonzónak talál minket, azt soha nem tartjuk nagyon ellenszenvesnek vagy teljesen érdektelennek.

Alice Ferney

Akinek semmi sem adatott, attól semmit sem lehet követelni.

Henry Fielding

Szeretettel és humorral kell élni az életet. A szeretet a megértéséhez, a humor pedig az elviseléséhez kell.

Carlos Fisas

Jobb, ha az esetek felében teljesen igaza van az embernek, mintha állandóan félig-meddig.

Malcolm S. Forbes

Csak a tartós boldogság igazán értékes és felemelő, mert az idő a szeretetnek ugyanúgy javára válik, mint a nemes boroknak.

Lysiane Gagnon

Bármi legyen is a vallásunk, valamennyien a hegyre akarunk feljutni, és egy célpontra függesztjük a tekintetünket. Lehet, hogy különböző ösvényeken haladunk, és mások a vezetőink. De ha egyszer feljutunk, nem számít, hogyan kerültünk oda. A hitben egyetlen lényeges dolog van: az erőfeszítés.

Mahátma Gandhi

Az emberiség fejlődése: girbegörbe fa. De mégiscsak fölfelé nő!

Gárdonyi Géza

Minden ember annyit ér, amennyit tud.

Gárdonyi Géza

Az ember élete hosszú könyv, amelyet lassan lapoz végig. Minden lap új titkot tár fel előtte: szomorúságot, csalódást, de még több örömöt, feledést és reményt. Fejezet fejezet után vonul el, s látjuk magunkat gyermekkorunk napsugarában, ifjúkorunk tavaszában, férfiasságunk beteljesülésében, és várjuk, mit hoz a reményteljes jövő.

Germanus Gyula

A szelek és áramlatok mindig a legügyesebb hajósoknak kedveznek.

Edward Gibbon

Az áldozatkészség legbiztosabb jele a névtelenség.

Eric Gibson

Sok nagy dolog azért történt meg a világon, mert valaki többet tett, mint amennyi a kötelessége lett volna.

Herbert Gmeier

Semmi sem ér többet a mai napnál.

Johann Wolfgang von Goethe

A gyerekeket és a madarakat kell megkérdezni, hogy milyen ízű a cseresznye meg a szamóca.

Johann Wolfgang von Goethe

A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
egyetlen titka: adni, mindig csak adni,
jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet
és sok-sok önzetlen tiszta szeretet.

Johann Wolfgang von Goethe

Bármi, amit meg tudsz tenni, vagy úgy érzed, hogy meg tudod tenni, ahhoz hatalmas erő és varázslás szükséges.

Johann Wolfgang von Goethe

A kétségekkel viaskodó elme nem tud a győzelemhez vezető útra összpontosítani.

Arthur Golden

Szinte az a legfontosabb kérdés, hogy boldogok leszünk-e, ha elérkeztünk a csúcsra. Sokan azt gondolják, hogy előbb érjünk fel oda, aztán majd boldogok leszünk! Sajnos ez nem így működik.
Ha nem gondolsz a boldogságra, csak a sikerre, akkor a sikerek megölhetik a boldogságot. Sok ember annyira hajszolja a sikert, hogy vetélytársait, ellenségeit és ami a legszomorúbb: barátait, szeretteit is félrelöki, és mire a csúcsra ér, azt veszi észre, hogy magányos és boldogtalan. Ha megkérdik tőlem, hol rontották el, mindig azt válaszolom: az elején.

Berry Gordy

Az emberi elme olyan, mint az esernyő. Akkor funkcionál a legjobban, ha nyitva van.

Walter Gropius

Minden megtörtént már!

Gutzkow

Sokan csak azért beszélgetnek, mert azt hiszik, a hanggal könnyebb bánni, mint a csönddel.

Margaret Halsey

A boldogság - pillangó, melyet ha kergetsz, újra és újra tovaröppen előled, ám mihelyt csendben elülsz, talán rálibben a válladra.

Nathaniel Hawthorne

Rá kell jönni, hogy a dolgokat megismerni nem kötelesség, hanem gyönyör.

Hegedűs Géza

Akkor jó egy regény, ha a közepén attól félek, hogy mindjárt itt az utolsó fejezet.

Thomas Helm

Régi harcok, régi, kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, rohannak az évek
Búcsút mondunk, múló diákévek

Ernest Hemingway

Nem tudom, mit rejt a sorsod,
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket,
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S őrizd meg a boldog perceket.

Ernest Hemingway

Mindennap megszűnik valami,
amiért az ember szomorkodik,
de mindennap születik valami,
amiért érdemes élni és küzdeni.

Hérakleitosz

Élj úgy, hogy a hajdani gyermek, aki voltál, ne restelljen téged, a felnőttet!

Jesus Hermida

Akik egyetértenek velünk, talán tévednek, de mi azért csodáljuk éles elméjüket.

Cullen Hightower

Nem a hegycsúcsot hódítjuk meg, hanem önmagunkat.

Edmund Hillary

Aki eredendően adakozó természetű, az már nyitott kézzel és szívvel született. Előfordulhat, hogy a keze üres, de a szíve mindig tele van, s ő abból is ad.

Francis Hodgson Burnett

... lehet, hogy a rossz dolgokat ajándékba kaptuk, hogy segítsenek felnőni: a problémákat azért kaptuk, hogy megoldjuk, a leckéket, hogy megtanuljuk, a dolgokat, hogy megváltoztassuk.

B. Hoffman

A harangjáték a zene kacagása.

Thomas Hood

A szerény embert rendszerint csodálják - feltéve, ha tudomást szereznek a létezéséről.

Ed Howe

A sikernek nincs titka. Hallottál már sikeres emberről, aki ne beszélt volna róla?

Kin Hubbard

Humorérzéke annak van, aki a saját hiányosságain is tud nevetni.

Langston Hughes

Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozz, ahonnan elmentél.

Victor Hugo

A szerelem a mennyek országának a lehelete.

Victor Hugo

A bodogság, akár a jó barát, néha váratlanul állít be, többnyire olyankor, amikor nagyon el van az ember foglalva valami egészen mással.

Ray Inman

Az emberi nyelv az egyetlen olyan éles eszköz, amely a folytonos használat során egyre élesebbé válik.

Washington Irving

Megtanultam, hogy ne szálljak harcba mindenért. Mindig megkérdezem magamtól: ,Számít ez egy év múlva? Egy hónap múlva? Egy hét múlva? Vagy holnap?"

Valorie Jackson

Nappal gyújt lámpát, aki folyton a múltat nézi.

Janus Pannonius

Aki a köz szolgálatát vállalja, tekintse magát köztulajdonnak.

Thomas Jefferson

A pesszimizmus és az optimizmus közötti fő különbség az emlékezésben rejlik. A pesszimista bármikor felidézi a tegnap sérelmeit és hibáit, de képtelen a holnap rengeteg lehetőségére gondolni. Az optimista már előre bevéste agyába a reményteljes jövendőt.

Charles E. Jinks

A lelkesedés a kiválóság atyja.

Bruce Alan Johnson

A szokás láncai túl gyengék ahhoz, hogy érezzük őket addig, amíg túl erőssé nem válnak ahhoz, hogy elszakítsuk őket.

Samuel Johnson

A hazugság a gyöngék fegyvere.

Jókai Mór

Mindig úgy tartottam, hogy a jóízű nevetés a lélek élyéről jövő hang, mely azt fejezi ki: ez így igaz!

Quincy Jones

Halandó csak halandót
szerethet halhatatlanul.

József Attila

Azt hisszük, az már a szabadság, ha több parancsot adunk, mint amennyit kapunk.

Marcel Jullian

A szerelem egyike a sorsot intéző nagy hatalmaknak, amelyek uralma a mennytől a pokolig terjed.

Karl Gustav Jung

Az ítélőképesség hiánya tulajdonképpen az, amit butaságnak nevezünk, és az ilyen fogyatékosságon nem lehet segíteni.

Immanuel Kant

Ne higgy annak, aki jósol és „jellemez", annak higgy, aki szeret és tanácsot ad.

Karinthy Frigyes

Mi az emlékezet? Nem tárház, nem tömött bőrönd a padláson, hanem eszköz, mellyel egyfolytában fényesítgetjük elmúlt életünk eseményeit, mígnem magunk is elhisszük, hogy úgy történtek, ahogy meséljük.

Stanley Kauffmann

Jót s jól. Ebben áll a nagy titok, ezt ha nem érted, szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.

Kazinczy Ferenc

Minden királynak volt rabszolga az ősei közt, és minden rabszolgának király.

Helen Keller

Néhányan olyannak látják a valós dolgokat, amilyenek, és azt kérdezik: miért? Én olyasmikről álmodom, amik sosem léteztek, s felteszem a kérdést: miért ne?

Robert Francis Kennedy

Minden következmény, nehézség, veszély és kényszer ellenére az ember azt teszi, amit tennie kell - ez az emberi erkölcs alapja.

John Fitzgerald Kennedy

Aki nem akarja mindenáron irányítani a jövőjét, boldogabb lehet.

Nicole Kidman

Az életet csak visszafelé, a múltba nézve tudjuk megérteni. Élni azonban előre, a jövőnek kell.

Søren Kierkegaard

És ha majd egyszer minden homokszem lepergett a homokórában, ha minden olyan csöndes lesz körülötted, mint az örökkévalóságban, az örökkévalóság egyetlen kérdést tesz fel neked: keserűségben éltél-e, avagy nem.

Søren Kierkegaard

Az emlékezés rokona az igazságnak, de nem ikertestvére.

Barbara Kingsolver

Ha az órát úgy kitöltöd,
Hogy benne érték hatvan percnyi van,
Minden kincsével bírod ezt a földet,
S ami több - ember vagy fiam.

Rudyard Kipling

A történelem jobb útmutató, mint a jó szándék.

Jeane Kirkpatrick

Aki a disszonanciát nem ismeri, a harmóniát értékelni nem tudja.

Kodály Zoltán

Két ember közt a legrövidebb út a mosoly.

Kodály Zoltán

Életed legrosszabb helyzeteiben is benne van a jó csírája. Ha a válságos helyzetet lehetőségnek tekinted, az életed nem lesz könnyebb, csak több megelégedéssel szolgál.

Joe Kogel

Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.

Kölcsey Ferenc

Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog. Tiszteld s tanuld más mívelt népek nyelvét is, … de soha ne feledd, miképen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.

Kölcsey Ferenc

Mert tudd meg: e szóban: haza, foglaltatik az emberi szeretet és ohajtás tárgyainak egész öszvessége. Oltár, atyáid által istennek építve; ház, melynek gyümölcse feltáplált; szülőid, hitvesed, gyermekeid, barátid, rokonaid s polgártársaid: egytől egyig csak egészítő részei annak.

Kölcsey Ferenc

...minden áldozat kicsiny azokhoz képest, miket a hazának kívánni joga van.

Kölcsey Ferenc

Szeretni az emberiséget: ez, minden nemes szívnek elengedhetetlen föltétele.

Kölcsey Ferenc

Szeresd a hazát! Boldog leszesz, ha a férjfikor napjaiban e szavakat úgy fogod érthetni, úgy fogod érezhetni, mint kell. Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek, de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk.

Kölcsey Ferenc

Törekedjél ismeretekre! de ismeretekre, melyek ítélet és ízlés által vezéreltetnek.

Kölcsey Ferenc

Életünk egy olyan mondat, amit nem mi kezdünk, nem mi fejezünk be; mégis rólunk szól.

Kolozsvári Grandpier Emil

Ha erőd kevés, a feleúton kidőlsz, de ne feküdj le az út elején.

Konfuciusz

Az embereknek, akik nem gondolkoznak előre, szükségképpen közel vannak a gondjaik.

Konfuciusz

Sokkal jobb egy kis fényt gyújtani, mint a nagy sötétség miatt átkozódni.

Konfuciusz

Humortalannak lenni annyi, mint embertelennek lenni.

Kosztolányi Dezső

Ha a szív szól, az elme nem tartja ildomosnak ellentmondani.

Milan Kundera

Kétezer évvel ezelőtt a Talmud egyik bölcse arra tanított, hogy Isten alkothatott volna olyan növényt, amely kenyeret terem. Ehelyett gabonát teremtett, hogy megőröljük és kenyeret készítsünk belőle. Vajon miért? Mert így mi is társai lehetünk a teremtés művének befejezésében.

Harold Kushner

Nem tudhatjuk előre, mikor leszünk gyávák és mikor bátrak.

Ellen Kuzwayo

Ahhoz mindnyájan elég erősek vagyunk, hogy elviseljük mások baját.

La Rochefoucauld

A hízelgés hamis pénz, amelyet csak a hiúság fogad el.

La Rochefoucauld

Csak akkor jössz rá, milyen sokat vagy milyen keveset tudsz, amikor elkezdesz beszélni.

Louis L'Amour

A legtöbbet az árul el az emberről, hogy miként bánik azokkal, akik nem lehetnek semmilyen szempontból a hasznára.

Ann Landers

Tévedni emberi dolog; a tévedést beismerni: emberfeletti.

Doug Larson

Az optimista szerint a miénk a lehető világok legjobbika. A pesszimista attól tart, hogy igaza van.

Doug Larson

Az íróasztal veszélyes hely, ha onnan akarod szemlélni a világot.

John Le Carré

Soha ne menj el onnan, ahol jól érzed magad, csak mert úgy gondolod, hogy másutt még jobban éreznéd magad!

Rich Leblond

Húsz éves lesz lassan már a gyermek
Álmainak fénye kihúnyt már,
De hiszi még, hogy új álmai lesznek
S álmaiért újból harcba száll.

John Lennon

A türelmes ember olyan, mint a lámpa, amely akkor is ég, ha kiégett a biztosíték.

Bob Levey

Minden az időzítésen múlik.

Carl Lewis

A jelen az a pont, ahol az idő érintkezik az örökkévalósággal.

C. S. Lewis

Döntsétek el, mit lehet és kell tenni, és mi megtaláljuk a módját.

Abraham Lincoln

Az igazi dicsőség térdre kényszerülni és azután felállni.

Vince Lombardi

Nem az a jótékony, aki odahajít a kutyának egy csontot, hanem az, aki megosztozik vele a maradék csonton, amikor éppoly éhes, mint ő.

Jack London

A legtöbb ember sikert érhetne el a kis dolgokban, ha nem kötnék le a nagy célok.

Henry Wadsworth Longfellow

Ha anya vagy, sohasem maradsz igazán egyedül a gondolataidban. Egy anya mindig kétszer gondolkodik: egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért.

Sophia Loren

Az úr által ígért féltámadás nemcsak a könyvekben található, magában hordozza minden tavaszi levél.

Martin Luther

Ha a sértést méltósággal akarod elviselni, tégy úgy, mintha észre sem vennéd. Ha nem tudod semmibe venni, próbáld meg felülmúlni. Ha nem tudod túlszárnyalni, nevess rajta. Ha nem tudsz nevetni, akkor valószínűleg megérdemelted a sértést.

Russell Lynes

Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha
Kemény küzdelem, csalás, bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet,
S meg nem találni: ez az élet.

Madách Imre

És míg öröm, bú, hit meg kétkedés lesz,
Tél és tavasz, ifjúság, szerelem,
Míg szent eszmékért ember harcol, érez,
Mindebből osztályrész jutand nekem.

Madách Imre

Ha percnyi léted súlytól legörnyedsz,
Emel majd a végtelen érzete.
S ha ennek elragadna büszkesége,
Fog korlátozni az arasznyi lét.
És biztosítva áll nagyság, erény.

Madách Imre

Mert a boldogság, mondotta önmagának, nem abban van, hogy az embert szeretik, az csak undorral vegyes kielégülése a hiúságnak. Boldogság az, ha az ember szeret, és holmi apró, fortélyos közeledésekkel lopja meg szerelme tárgyát.

Thomas Mann

Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.

Márai Sándor

A lelkesedés a lelki egészség egyik jele.

Gregorio Maranon

Az emberi nagyság nem a kivételes pillanatokban, hanem a szürke hétköznapi munkában világlik ki.

Beryl Markham

Uram, ha tévedünk, adj erőt, hogy kijavítsuk, ha pedig igazunk van, adj erőt, hogy ne javítsunk ki mindenkit!

Peter Marshall

A szépség Isten egyik legritkább és legdrágább adománya. Hálásak lehetünk, ha birtokában vagyunk, de akkor is, ha másoknak jutott, és mi gyönyörködhetünk benne.

William Somerset Maugham

A pénz olyan, mint a hatodik érzék, amely nélkül nem tudod teljesen kihasználni a másik ötöt.

William Somerset Maugham

Jó ösztönösnek lenni, jó alaposnak lenni, és jó, ha van, ami ihletet ad az embernek.

Paul McCartney

Amikor elragadónak találjuk, akkor ártatlanság, amikor nem, akkor tudatlanság.

Mignon McLaughlin

Igaz, a kockázatvállalásban benne van a kudarc veszélye. Különben sikervállalásnak hívnák.

Tim McMahon

Az értelem, akár a szív, oda húz, ahol méltányolják.

Robert S. McNamara

Életünk maga is alkotás, csak rajtunk múlik, hogy alkotás legyen.

Yehudi Menuhin

Az igazán jó házasságban nem ,összeillő pár" talál egymásra, hanem össze nem illők tudnak örülni annak, hogy mennyire különböznek egymástól.

Dave Meurer

A tudatlanságnak csak egy takarója van - a nyelv; minek azt minduntalan mozgatni.

Mikszáth Kálmán

A cselekvést meg kell hogy előzze a tervezés, hogy a végrehajtás során ne keveredjen minden össze.

Alan Alexander Milne

A hazugság gyors, de az igazság kitartó.

Edgar J. Mohn

Légy őszinte, és csak a becsületre adj,
Ne mondj ki szót, mely nem szívből fakad.

Moliére

Sok ember köszönheti a szerencséjét a jó tanácsoknak, amelyeket nem fogadott meg.

Molnár Ferenc

Olykor csodálatos tanácsokat adok önmagamnak, csak képtelen vagyok megfogadni őket.

Mary Wortley Montagu

Igyekszem bölcs lenni, ha nem lehetek vidám, könnyed, amikor nem örülhetek, megpróbálom elviselni, amit úgysem lehet megváltoztatni, és szeretnék türelmes lenni, amikor nincs mód úrrá lenni a bajokon.

Elizabeth Montagu

Kímélni kell és csak megfelelő alkalmakkor elzálogosítani lelkünk nyugalmát.

Michel de Montaigne

A legszebb napok nem azok, amikor valami váratlan, szokatlan, nagy dolog történik velünk, hanem amikor apró örömök érnek sorozatban, mint a zsinegről pergő gyöngyszemek.

Lucy M. Montgomery

Alighanem az a legnagyobb tragédia az életben, ha valaki semmiben sem érezheti magát fontosnak.

Arthur E. Morgan

Minden szép, amire szeretettel nézünk.

Christian Morgenstern

Csak a szem teremti a világot.

Christian Morgenstern

Valahogy csak lesz, mert úgy még sohasem volt, hogy sehogyse lett volna.

Móricz Zsigmond

A boldog élet egyik titka a sok-sok apró öröm.

Iris Murdoch

A győzelem pillanata túl rövid ahhoz, hogy csak azért éljünk és semmi másért.

Martina Navratilova

Könnyebb öregen virgoncnak lenni, mint ifjan bölcsnek.

Richard J. Needham

Az embernek ott van az igazi otthona, ahol a természettől kedvet és bátorságot nyer önmagához.

Németh László

Ki senkinek sem hisz, annak én sem hiszek.

Pablo Neruda

Aki attól fél, hogy egyedül marad, nincs mondanivalója önmaga számára.

Amado Nervo

Ha az embernek annyi ötlete támadna napközben, mint amennyi egy álmatlan éjszakán, hamar meggazdagodna.

Griff Niblack

A rossz házasságból nem a szerelem hiányzik, hanem a barátság.

Friedrich Nietzsche

így vagy úgy, mindannyiunknak a tapasztalatokból kell tanulnunk. De miért épp a sajátjainkból? Éppen ellenkezőleg! Próbáljunk a másokéiból tanulni. Az sokkal könnyebb és fájdalommentesebb.

Harry Oppenheimer

Az ember nem annyi, amennyi, hanem annyi, amennyi tőle kitelik.

Örkény István

Ha az adásvételt törvényhozók irányítják, először a törvényhozókat veszik meg és adják el.

P. J. O'Rourke

Szüntelen küzdened kell, hogy meglásd, ami az orrod előtt van.

George Orwell

Akik a szabadság áldásaiból részesülni akarnak, az érte való küzdelem fáradalmaiból is részt kell, hogy vállaljanak.

Thomas Paine

A koncentrálás az önbizalom és az éhség keverékéből jön össze.

Arnold Palmer

Múltunknak szolgái, jövőnknek urai vagyunk.

C. Torres Pastorino

Ne azt mondd az embereknek, hogyan csinálják, csak azt mondd meg, mi a dolguk - és meglepően találékonyaknak bizonyulnak.

George S. Patton

A siker mércéje az, milyen magasra ugrasz, miután elbuktál.

George S. Patton

Az ember nem napokra emlékszik, hanem pillanatokra.

Cesare Pavese

A természet tövisek közé rekeszti a gyenge rózsát, nem azért, hogy szaggassa, hanem hogy oltalmazza.

Pázmány Péter

Jobb, ha optimista vagy, akinek nincsen igaza, mint ha pesszimista volnál, akinek mindig igaza van.

Jacques Penn

Az embernek eredetinek kell lennie, mert ha olyan, mint a többiek, ugyan mi szükség van rá?

Bernadette Peters

A szerelem jelené; múlté s jövőé a barátság.

Petőfi Sándor

A hazugság a jövő gondja, az igazmondás a múlté.

Rick Pitino

Akiben zűrzavar van, zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend van - rendet teremt maga körül.

Popper Péter

Ha minden úgy sikerülne, ahogy én szeretném, soha nem volnának élményeim - az életem unalmas sikerek végtelen sorozata lenne.

Hughes Prather

Kérlek, hogy emlékezz úgy, ahogy én,
barátod voltam s te jóbarát.
Szebb volt a szép akkor, s több volt a fény,
Velünk volt boldog az egész világ.

Jacques Prévert

Nem lehet igazán elsőrangú a munkában az, akinek az egész életét a munka tölti ki.

Anna Quindlen

Ember vigyázz, figyeld meg jól a világot,
ez volt a múlt, emez a vad jelen - …
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen.

Radnóti Miklós

Az ádáz vitákban a felek nem az igazságot védik, hanem saját csalhatatlanságukat.

Santiago Ramón y Cayal

Egy szamár is szét tudja rúgni a pajtát, de a felépítéséhez ács kell.

Sam Rayburn

Legféltettebb kincseim azok a szavak, amelyeket sosem mondtam ki.

Orson Rega Card

A történelem arra tanít, hogy a civilizáció akkor omlik össze, amikor a lakosság többsége már nem tiszteli a törvényt.

Gavin Relly

Ah vége? Vége, vége vagy ki tudja!
Diák marad az ember, amíg él.
Leckéjét a sírig tanulja,
Újat, nehezebbet a réginél.

Reviczky Gyula

A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.

Rippl-Rónai József

Ha elfutsz, alighanem könnyen megbotlasz!

Casey Robinson

Milyen ritka és csodálatos az a pillanat, amikor felismerjük, hogy barátra leltünk.

William Rostler

Akit nem bírálnak, az valószínűleg nem sokat dolgozik.

Donald H. Rumsfeld

Semmi sem olyan kimerítő, mint a határozatanság, és semmi sem olyan haszontalan.

Bertrand Russell

Ha mindenki azonos nézetet vall, akkor is előfordulhat, hogy nincs igazunk.

Bertrand Russell

Boldogok azok, akiket nem lehet szóra bírni, ha nincs mondanivalójuk.

James Russell Lowell

Ha pénzed nincs, kénytelen vagy gondolkodni.

Lord Rutherford

A szerelem nemcsak abból áll, hogy egymás szemébe bámulunk, hanem abból is, hogy együtt nézünk egyazon irányba.

Antoine de Saint-Exupéry

Sötét időkre - fénylő tekintet.

Diana Martha Salazar

A költészet visszhang, mely táncba hívja az árnyékot.

Carl Sandburg

Míg meg nem születsz, az élet semmi,
de a te dolgod, hogy értelmet adj neki,
és az érték semmi más,
mint az értelem, melyet választottál.

Jean-Paul Sartre

Vannak az ember életében pillanatok, amikor közelebb van a világszellemhez, mint máskor, és föltehet egy kérdést a sorsnak.

Friedrich Schiller

Az ifjúság szerint az élet beláthatatlan hosszú jövő. Az öregek szerint képtelenül rövid múlt.

Arthur Schopenhauer

A jó vezető összehangolja a stratégiát az egyéniségével. De ha már nélkülözni kell valamelyiket, inkább a stratégia legyen az.

H. Norman Schwarzkopf

Sokkal többet lehet tanulni a rossz, mint a jó vezetőtől. Mert azoktól megtanulja az ember, hogy mit nem szabad csinálnia. Ennélfogva megtanulja, hogy mit kell tennie.

H. Norman Schwarzkopf

A puszta létezés nem elegendő. Kevés ezt mondani: - Eleget keresek ahhoz, hogy a családomat eltartsam. Jól végzem a munkám. Jó apa, férj és hívő vagyok. Ez mind nagyon szép. De ennél többet kell tenni. Keressük a lehetőséget, hogy hol tehetünk jót. Mindenkinek a maga módján kell ezt a keresést megvalósítania, hogy felfedezhesse önnön valódi értékeit. Szenteljünk időt embertársainkra. Tegyünk valamit, légyen az bármily apróság is, a rászorulókért. Nem baj, ha nem kapunk érte fizetséget, elég a megtiszteltetés, hogy segíthettünk. Ne feledjük, az ember nem egyedül él a világban. Testvéreink is itt vannak velünk.

Albert Schweitzer

Mi is a boldogság? Egészség és rossz emlékezőtehetség.

Albert Schweitzer

A világhír annyit jelent, hogy az ember áll egy szobában, és hirtelen rávilágítanak, a fénybe kerül, de attól még ugyanabban a szobában van.

Sebestyén Márta

Az igaz szerelem csöndben, zászlólobogtatás és fényreklám nélkül jön el. Aki harangzúgást hall, nézesse meg a fülét!

Erich Segal

Ha nem akadályoztad meg a bűn elkövetését, amikor megtehetted volna, bűnrészes vagy.

Lucius Annaeus Seneca

A józan ész megpróbálja megkeresni az igazságot, a harag meg igaznak akarja tudni, amit jó előre igaznak ítélt.

Lucius Annaeus Seneca

A bölcs keresi a bölcsességet; a bolond azt hiszi, hogy megtalálta.

Lucius Annaeus Seneca

Boldog, aki a dolgok okát fel tudta ismerni.

Lucius Annaeus Seneca

A semmittevésnek semmi az eredménye.

William Shakespeare

Édes hasznokkal is szolgál a balsors.

William Shakespeare

Az, aki a tanulás alatt sok mindent elhanyagol, soha nem lesz szerelmes. És az életben sokkal többet veszít, mint amennyit a tanulással nyerhet!

William Shakespeare

Az a leghízelgőbb egy ember számára, ha méltónak találod rá, hogy hízelegj neki.

Bernard Shaw

Nem mozgat semmi téged, magad vagy a kerék Te:
Mely magától szalad és nincsen pihenése.

Angelus Silesius

Ha próbálkozol, csalódhatsz, de ha nem próbálkozol - véged van.

Beverly Sills

Ha egy problémának nincs megoldása, talán nem is probléma, hanem tény - nem megoldani kell, hanem hozzászokni.

Peresz Simon

A butasággal szemben türelmes vagyok, azokkal viszont nem, akik büszkék a butaságukra.

Edith Sitwell

Kétfajta ismerősre van szükségünk. Az egyiknek panaszkodunk, a másiknak dicsekszünk.

Persall Smith

Szerencsétlen körülmények között páratlan méltóságot nyerhet a szeretet.

Tony Snow

Talán te is úgy érzed, a világ szűk neked,
Korlátok közé szorítva éled az életed.
Álmaidban is csak önmagadat keresed,
De hidd el, soha nem volt ilyen jó neked.

Som Lajos

Ugyanazokon a tévéműsorokon növünk fel, ugyanazokban az önkiszolgáló éttermekben eszünk, ugyanazokon a vicceken nevetünk. Azonos iskolákba járunk, ugyanabban a politikai rendszerben élünk, a tankönyveink egyformák, a munkahelyünk is. Álmaink, vágyaink egyformák, félelmeink, a magunk és a gyermekeink sorsa feletti aggodalmaink úgyszintén.
Miért van az, hogy mégis ennyire mások vagyunk?

Shelby Steele

Ahhoz, hogy valaki elérje az életben, amit akar, első lépésként el kell döntenie: mit akar.

Ben Stein

A kíváncsiság jobban legyőzi a félelmet, mint a bátorság.

James Stephens

Jövőnket csak akkor mérhetjük fel tisztán és bölcsen, ha ismerjük az utat, mely a jelenig elvezetett.

Adlai Stevenson

A művészet, mint minden szerelem, a szív fájdalma.

Alfred Stieglitz

Mindenki sokáig szeretne élni, de megöregedni senki se akar.

Jonathan Swift

... időtlen fények közt repültem a fényszigettenger porszemszigetén szigetporszemek fényporszeme, én.

Szabó Lörinc

Az őszinte barát a zordon időkben tűnik ki és fénylik leginkább.

Széchenyi István

Hallgatni, mikor beszélni kell, szintoly nagy hiba, mint beszélni, mikor inkább hallgatni kellett volna.

Széchenyi István

Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, esze, tudománya, szorgalma által.

Széchenyi István

Ki igen sokféle akar lenni, alig lehet tökéletes egyféle.

Széchenyi István

Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni »valaha mik voltunk«, de inkább átnézni »idővel mik leendünk«. A Mult elesett hatalmunkból, a Jövendőnek urai vagyunk… Sokan azt gondolják: »Magyarország – volt; én azt szeretem hinni: lesz«!

Széchenyi István

Úgy élj a jelenben, hogy a jövőben megbánás nélkül gondolj vissza a múltra.

Széchenyi István

A világ könyv, s akik nem utaznak, megrekednek egyetlen oldal olvasásánál.

Szent Ágoston

Minden újszülött érkezése azt jelenti, hogy az Úr még mindig nem ábrándult ki teljesen az emberiségből.

Rabindranáth Tagore

A szeretet legmagasabb bizonyossága kell nekem, az élet bizonyossága a halálban, a győzelemé a vereségben, az erőé a legtörékenyebb szépségben és a méltóságé a fájdalomban, amely elfogadja a bántást, de nem hajlandó viszonozni.

Rabindranáth Tagore

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

Tamási Áron

Aki nem jól tanulja meg mesterségét: maga vallja kárát.

Táncsics Mihály

Számítógépen nem lehet verset írni.

Quentin Tarantino

A hegytetőn álló fa az időjárás minden viszontagságának ki van téve. Mindössze annyit tehet, hogy a gyökereit a lehető legmélyebbre ereszti.

Corrie Ten Boom

Ha nem adhatsz táplálékot száz embernek, adjál legalább egynek.

Teréz anya

Persze hogy ugyanaz a régi nóta! Az igazság többnyire ugyanaz a régi nóta.

Margaret Thatcher

Boldogtalanságunk egyik fő oka, hogy túlbecsüljük mások boldogságát.

Margaret Thomas

Két féligazságból sosem lesz egész.

Tímár György

Bűntudata csak a becsületesnek van.

Tímár György

Zseni az, aki a jelenbe lát.

Tímár György

Nem mindenki téved el, aki kóborol.

J. R. R. Tolkien

A két legerősebb harcos a türelem és az idő.

Lev Tolsztoj

Minden tudományok közül azt kell megtanulnunk, hogyna éljünk úgy, hogy a lehető legkevesebb rosszat és a legtöbb jót tegyük.

Lev Tolsztoj

A jó és a rossz gyakran jelenik meg együtt. Senki sem tökéletesen becsületes vagy becstelen. Az emberek nem olyanok, mint a zongora billentyűi, amelyek vagy fehérek, vagy feketék.

Javier Tomeo

Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess!
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.

Tóth Árpád

Mikor megválasztanak elnöknek, mindent megkapsz, ami ezzel jár, a huszonegy díszlövést meg a többit. De ne feledd, hogy ez nem neked szól, hanem az elnöknek.

Harry Spencer Truman

Az idő néha úgy röpül, mint a madár, máskor meg vánszorog, mint a csiga. Akkor boldog az ember, ha észre sem veszi, hogy gyorsan múlik-e vagy lassan.

Turgenyev

Nem azért szeretnek minket, mert jók vagyunk, hanem azért vagyunk jók, mert szeretnek bennünket.

Desmond Tutu

Az az ember, aki nem olvas könyvet, semmiben sem különbözik attól az embertől, aki nem tud olvasni.

Mark Twain

Milyen parányi része az ember életének, amit csinál vagy amit mond! A valódi életünk a gondolatainkban zajlik, és azt nem ismeri más, csak mi. Egész nap zakatol az agyunk, ezt pedig nem lehet leírni. Naponta nyolcvanezer szót kellene papírra vetnünk, ez évente 365 könyvet tenne ki! Az életrajz csak felszín, az ember életét nem lehet leírni.

Mark Twain

Semmi a világon úgy össze nem zavarja a józan elmét, mint egy meggyőző szónoklat.

Mark Twain

Ha cserbenhagy a képzeleted, az ítélőképességedben sem bízhatsz.

Mark Twain

A maximalizmus az alkotás ellensége, ahogyan a túlzott önbabusgatás a jó közérzeté.

John Updike

A házasság olyan, mint egy háromfokozatú sebességváltó: szeretet, barátság, szerelem. Nem okos dolog a fogaskerekeket összetörve egyenesen a szerelemre kapcsolni. Lassacskán kell a fokozatokat váltani. A szerelem alapja a tisztelet, ezt pedig a szeretetből és a barátságból kell megtanulni.

Sir Peter Alexander Ustinov

És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz - és érdemes élned.

Váci Mihály

Nem elég a jóra vágyni: a jót akarni kell!
Nem elég a jót akarni: de tenni, tenni kell.

Váci Mihály

Nem az jelöli a származást, rangot,
hogy kikre büszke valaki, de az,
hogy ővele kik büszkélkednek,
s kik szokták nevét félve mondani.

Váci Mihály

Érdemes türelmesen végighallgatnunk egymást. Hiszen amit mi akarnánk mondani, azt már úgyis tudjuk. Amit a másik ember mondana, azt viszont nem.

Vámos Miklós

Annak higgy, aki már kipróbálta!

Vergilius

A félelem az a sötétkamra, amely az ember bensőjében előhívja a negatívumokat.

Vető József

Mindaz, amit tudunk, vonatkozik valamire, amit nem tudunk.

Rahel Varnhagen von Ense

Adj, gondolj, tégy jót
S minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog
Visszamosolyogni rád.

Vörösmarty Mihály

Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltedet:
Nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett.

Vörösmarty Mihály

Használj ki minden napot, és élvezz ki minden percet.

Denis Waitky

A gyülekezeti közös éneklésben az a jó, hogy akkor is énekelhetsz, ha nincs hangod. És az a rossz benne, hogy ugyanezt a szomszédod is megteheti.

Charles Dudley Warner

Ha elvekről van szó, ne légy megalkuvó.

James Webb

Ha minden átlagosból kitűnő lesz, a kitűnő válik átlagossá.

James Wee

A jó kísértése.
Az ember nem térhet ki előle.
Csak ha elfordítja róla figyelmét.
Ha kellő ideig és eléggé figyelünk
rá, nem tudunk ellenállni neki.

Simone Weil

Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.

Simone Weil

Tudásunk sziget az ismeretlen óceánjában, és mennél nagyobbra nő ez a sziget, annál hosszabb parton érintkezik az ismeretlennel.

Victor F. Weisskopf

Aki nem ér fel hozzád, nem tud megsérteni. A veled egyenrangú pedig nem fog.

Jan L. Wells

Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán.

Weöres Sándor

Nincs üresebb ember annál, aki önmagával van eltelve.

Benjamin Whichcite

Egy dologra vágyom csupán:soha ne kényszerüljek szellemi hazugságra.

Elie Wiesel

Egyetlen jogot mindenkitől megtagadnék. S ez nem más, mint a közönyhöz való jog.

Elie Wiesel

E földi létben két igazi csapás érheti az embert. Az egyi, ha nem éri el áhított célját, a másik, ha igen.

Oscar Wilde

A jövő bejelentés nélkül érkezik.

George F. Will

Rózsát keresve esetleg elmegyünk az ibolya mellett. A sikert hajszolva esetleg elmegyünk az örömök mellett.

Bern Williams

Az embernek csak egy szikrányi őrültség jut. Azt nem szabad elveszíteni.

Robin Williams

A hegedű is fontos, de még inkább a kéz, amely a vonót húzza.

Wilburn Wilson

A feltételezések a kapcsolatok termeszei.

Henry Winkler

A becsület olyasmi, amit nem lehet elnyűni.

Waylon Yennings

A halogatás az idő rablója.

Edward Young