Az ELKH-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport 2012. július 1-én indult MTA-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport néven a Magyar Tudományos Akadémia támogatott kutatócsoport-hálózatának részeként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2017-ben, majd 2022-ben is a kutatócsoport újabb 5 éves ciklusra nyert támogatást. Jelenleg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat részeként működik. A kutatócsoport vezetője dr. Telek Miklós.

 

Kutatási koncepció


A kommunikációs hálózatok fejlődésének következő ütemében várható egyik legfontosabb változás, hogy az üzemeltetés egyre több funkcióját valósítják meg a szakemberek helyett automatikus, mesterséges intelligencián alapuló algoritmusok és egyre közelebb kerülünk a zero-touch hálózati elképzelés megvalósításához, amikor a hálózat teljesen automatikusan üzemel, magától felismeri mikor és hogyan kell beavatkozni a környezeti feltételek (terhelés, meghibásodás) megváltozásakor. A kutatócsoport ezen ipari trendekhez kötődő felfedező és alkalmazott kutatást végez.

Gyakorlati oldalról foglalkozunk új alkalmazások, mint felhő szolgáltatások (pl: kiterjesztett, virtuális és kevert valóság AR/VR/MR), 5G hálózatok és egyéb új technológiák (pl. önvezető autók, Internet of Everything vagy Industry 4.0) hálózati kiszolgálásának biztonságával, hatékony és automatikus üzemeltetésével és megbízhatóságával. Vizsgáljuk a hálózat működése közben milyen adatok érhetőek el, ezekből gépi tanulással milyen események jósolhatók meg, valamint vizsgáljuk olyan új technológiák távközlési alkalmazását, mint a kvantuminformatika.

A kutatás négy egymásra épülő terület köré szerveződik.
  • Hálózati modellezés és hálózati algoritmusok fejlesztése:
  • A folyamatosan fejlődő távközlő hálózatok és szolgáltatások vizsgálata, funkcionalitás alapú tervezése, modellezése, optimalizálása.
  • Önmenedzselő felhő hálózatok és szolgáltatások tervezése:
  • Nagyméretű és heterogén technológiára épülő hálózatokon futó (felhő) szolgáltatásokhoz szükséges kiszolgáló kapacitás- és erőforrás megosztás hatékony tervezése és működtetése.
  • Gépi tanulás alapú biztonságos hálózatmenedzsment:
  • Az információbiztonság és az adatvédelem, valamint az azokat célzó gazdasági ösztönzőkön alapuló eljárások kidolgozása, az adatbiztonság megvalósításával federált tanuló rendszerekben szigorú adatvédelmi garanciák mellett.
  • Kvantuminformatika távközlési alkalmazásai:
  • Kvantumkulcs-szétosztó protokollok optikai adóegységeinek fejlesztése, a fotonok beérkezési időkülönbségén alapuló kvantum alapú véletlenszám-generátorok, továbbá biztonságos kvantumkommunikációs összeköttetések és titkosítási eljárások kidolgozása.