Az MTA-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport 2012. július 1-én indult a Magyar Tudományos Akadémia támogatott kutatócsoport-hálózatának részeként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2017-ben a kutatócsoport újabb 5 éves ciklusra nyert támogatást. A kutatócsoport vezetője dr. Telek Miklós.

 

Főbb kutatási témák


Sztochasztikus modellezés.
A kutatás célja hálózati forgalmak sztochasztikus modellezése és sorbanállási viselkedésének vizsgálata, megfelelő technikák kidolgozása a legújabb technológiákhoz kapcsolódó hálózatok és elemeinek tervezésére, analízisére, optimalizálására és méretezésére különböző típusú forgalmak, illetve új típusú szolgáltatások együttes jelenléte esetén. A forgalom sztochasztikus jellemzőit is vizsgáljuk. A felállított modellekhez hatékony közelítő eljárásokat is kidolgozunk. A modellek és elemzési eljárások analízise során kiemelt hangsúlyt helyezünk a skálázhatóságra, mely komplex rendszerek vizsgálatához elengedhetetlen.

Adattömörítési és kommunikációs stratégiák.
Kiterjesztjük a komplex hálózatok kutatási módszertanát, továbbá új adattömörítési és adatfeldolgozási algoritmusokat dolgozunk ki, melyek lehetővé teszik akár igen nagyméretű hálózatok összes erőforrásának egységes és hatékony indexelését és kezelését. Kommunikációs stratégiákat és navigációs modelleket vizsgálunk az interneten és egyéb, önszerveződő valós hálózatokban (pl. közlekedési hálózatok). Az útvonalválasztáshoz kapcsolódó egyéb problémákat is vizsgálunk. Hatékony tartalomelosztó technológiákat dolgozunk ki, melyek célja a hálózati adatterhelés csökkentése azonos forgalmi viszonyok mellett.

Kvantum információelméleti módszerek kommunikációs rendszerek hatékonyságának és biztonságának növelésére.
Az információátvitel kvantum-információelméleti megközelítésével, a kvantum-titkosító protokollok információelméleti biztonságával valamint a kvantumszámításokkal kapcsolatos nyitott kérdéseket kutatjuk. Vezeték nélküli kvantumkommunikáció biztonsági kérdéseit vizsgáljuk (pl. mérési bázisok problémája, csatornacsillapítás hatása). Vizsgáljuk azt is, hogyan használhatóak a különböző kvantum alapú algoritmusok és protokollok a műholdas kommunikációs folyamatokban. Elemzünk nagy hatékonyságú kommunikációs lehetőségeket zajos kvantumcsatornákon. Kutatjuk a közös erőforrások elosztott módon történő hatékony elérését kvantummechanikai alapokon.